คำนวณหัวก้อย

คำนวณหัวก้อย

คำนวณการเล่นหัวก้อย

คำนวณหัวก้อย การเล่นหัวก้อย เป็นเกมที่มีกฏให้ทายแค่ หัว หรือ ก้อย ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง การทดลองสุ่ม คือการทดลอง
ที่เราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร แต่บอกได้ว่ามีผลลัพธ์อะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นได้ เช่น โยน เหรียญ1เหรียญ
1ครั้งหน้าที่หงายขึ้นอาจออกหัวหรือก้อย ถ้าเราได้ลองใช้ข้อมูลของหลักความน่าจะเป็นในการโยนเหรียญ 5 ครั้ง สมมุติออกแบบนี้
หัว ก้อย หัว ก้อย ก้อย ซึ่งในการโยน 1 ครั้ง มี 2 แบบ จะออกหัวหรือก้อยก็ได้ (คำนวณทางคณิตศาสตร์ 2 ยกกำลัง 5 เท่ากับ 32 แบบ)
ถ้าเราใช้สูตรการแทง 5 ตาติดในเกมให้เขียนไว้ก่อน 5 ตาติด ลงในกระดาษล่วงหน้าก่อนเลย สมมุติว่าจะออกแบบนี้ตามลำดับ
หัว ก้อย หัว ก้อย ก้อย ขอเพียงแค่คุณทายถูกสักตาหนึ่งหรือสักรอบหนึ่งคุณก็ชนะแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *